Meny
Velg seksjon Forside
Kalvetangen 4513 Mandal
Redaktør: Styret
Eierskifte og endring av eieropplysninger
Endre adresse, telefon, e-post
Melde eierskifte
Båter som ligger på vann hele året

Båter som ligger på vannet hele året og som er tilkoblet landstrøm, eller ispropell tilkoblet strømnettet er pliktige til å oppgi dette til styret.
Disse båtplassene må betale et beløp for ekstra strømforbruk etter oppsatt sats.

Kontonummer for innbetaling er: 3075.40.04106.